Vrede op aarde is niet ver

Kerstfeest 2011

 

  1. Een stem breekt door in diepe nacht
   en meldt wie op de morgen wacht:
   hij die ons voortaan leiden zal
   ligt in een stal!
  2. Het was de droom van de profeet
   dat God voor altijd koning heet.
   Zoek dan de echo van zijn stem
   in Bethlehem!
  3. Vrede op aarde is niet ver!
   De weg daarheen wijst ons een ster
   en zij heeft in de diepste nacht
   haar grootste kracht!

 

Het lied van Sytze de Vries “Een stem breekt uit in de woestijn” met motieven uit de Jesajaprofetieën is onze leidraad in deze Advents/Kersttijd. Elke zondag kies ik een frase waarover ik preek.

Voor het Kerstfeest is dat “Vrede op aarde is niet ver”. Het bijbehorende bijbelgedeelte is Lucas 2,1-20

Bij het aansteken van de Kerstkaars: Jesaja 57, 18-19:
Ik heb gezien wat ze deden,
maar toch zal ik hen genezen, hen leiden
en hun barmhartigheid bewijzen.
Treurenden bied ik troostrijke woorden:
Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij
– zegt de HEER –, ik zal genezing brengen.

2 thoughts on “Vrede op aarde is niet ver

 1. Friedeke Vervoorn

  Ondanks de plannen en daden van de mensen, waarin veel in strijd is met onze Schepper zal God Zijn plan uitvoeren. God ziet wat wij deden en doen en toch….. biedt Hij genezing aan, wil ons leiden en ons barmhartigheid bewijzen (Js 57:18) In Christus is God zelf naar ons toegekomen. God in mens-zijn. De Vredevorst naar oorlogsgebied om mensen vrede en genezing te brengen (Js 57:19)
  De engel kondigt het in de diepe nacht aan aan de herders in het veld; de wijzen worden geleid door de ster.
  Het lijkt een verhaal van lang geleden en van ver bij ons vandaan. En toch….. God is een God van het verleden, het heden en de toekomst. Het kerstverhaal is nog altijd actueel en ook mogen wij uitkijken naar de tweede komst van Christus. Dan zal Hij iedereen die gelooft in Hem meenemen, in een oogwenk, naar de altoos (altijd) durende vrede: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
  Blijf verwachten, blijf hopen! De vrede is nabij zoals in het lied ‘Ere zij God’ en in het vers 14 van Lc 2 wordt vermeld: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft’.

 2. agnes

  Wat ik altijd zo apart , zo wondelijk vind is dat de Heere slaat en verbindt.
  Hij brengt de wonde aan maar Hij is geneest ook.
  Dankt te allen tijde, dus ook danken voor ziekte, als je dat kunt , dank de Heere dan.
  Agnes.