De paaskaars in Nederlands Gereformeerde kerken. Gevoel voor symboliek groeit

De paaskaars in Nederlands Gereformeerde kerken. Gevoel voor symboliek groeit

Auteur: Richard C. Vervoorn Lang voordat de zon opgaat begint de viering. De kerk is nauwelijks verlicht. In lezingen, liederen en gebeden wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Christus. Met de opgang van de zon valt het licht vanuit het oosten de kerk binnen, tegelijkertijd wordt het licht…

Read More

Liturgie als bron van verbeelding en vertrouwen

auteur: Niek Schuman lezing door prof. N.A. Schuman, jubileumcyclus van het Bavinck College, 2 februari 2006,  Immanuelkerk, Overwinningsplein, Groningen, Liturgie kan, kort gezegd, worden opgevat als uitbeelding van verbeel­ding. Wat daarmee bedoeld wordt, heeft Herman Wegman treffend onder woorden gebracht: ‘Wat gelovige mensen zich voor ogen stellen omtrent de zin…

Read More

De Nebo, de canon en poëtische verbeelding

De Nebo, de canon en poëtische verbeelding

auteur: Niek Schuman Zeven notities vanaf de Nebo 1. A pleasant trip Eindelijk kwam het er van, in mijn geval na een wachttijd van nog wel wat langer dan veertig jaar. Het verhaal boeide me als jongetje namelijk al sterk, dankzij de kinderbijbel van W.G. van der Hulst. De nieuwsgierigheid…

Read More