Geloofsbelijdenis van Konstantinopel

Geloofsbelijdenis van Konstantinopel

Nicæno-Constantinopolitanum Concilie van Konstantinopel in het jaar 381 Πιστεύoμεv εἰς ἕνα θεὸν, πατέρα, παντοκράτορα, πoιητὴν oὐραvoῦ καὶ γῆς, ὁρατῶv τε πάvτωv καὶ ἀoράτωv. Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Καὶ εἰς ἕvα κύριov Ἰησoῦv Χριστόv, τὸv υἱὸv…

Read More