Maarten Verkerk, Herordening van het sacrale

Maarten Verkerk, Herordening van het sacrale

Herordening van het sacrale Religie, ethiek en zorginnovatie Inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar “Reformatorische Wijsbegeerte, in het bijzonder relatie tussen techniek, organisatie en maatschappij’, Maastricht, 5 februari 2010 ‘Wat doet een calvinist aan een seculiere universiteitt in het roomse Zuiden?’ Deze vraag, – die…

Read More