Ds. R.C. Vervoorn
In december 2012 hoopt onze nieuwe predikant intrede te doen in onze gemeente. Onderstaand een kennismaking met hem. 

Wie wordt onze nieuwe predikant?

Ds Richard Vervoorn (1955) is geboren en getogen in Amsterdam. In de hoofdstad van ons land heeft hij zijn opleidingen gevolgd, is hij kerkelijk getrouwd (1985) met Friedeke (1961). In Ede zijn Friedeke en Richard in het gemeentehuis getrouwd, de plaats waar Friedeke opgegroeid is.
Samen hebben ze gewoond in Amsterdam en is hun oudste dochter Leonore geboren. Zij zijn verhuisd naar Almere en aldaar is Marline geboren. Beide dochters zijn inmiddels getrouwd. Leonore en haar man Robert wonen in Steenwijk. Marline woont met haar man Xavier en zoon Leander in Geldrop.

Van analist tot predikant

Eertijds heeft dominee Richard Vervoorn jarenlang gewerkt als biochemisch analist. Eerst bij de Universiteit van Amsterdam en daarna bij het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst. Op een zendingsdag kwam hij in aanraking met de Wycliffe Bijbelvertalers en wilde hij bijbelvertaalwerk gaan doen. Er is besloten om de studie tot bijbelvertaler via de opleiding Bijbelvertalen aan de VU te doen. Dat is een specialisatie die je kan doen via een taal, maar ook via theologie. Richard deed het laatste. Tijdens zijn studie deed hij pastoraalwerk in Watergang en Ilpendam. De omgang met mensen beviel zo goed, dat Richard een ander hoofdvak koos in de theologie: Praktische theologie, met veel pastoraatscollege’s. Binnen de pastorale theologie is hij afgestudeerd met als specialisatie liturgiewetenschap. Zijn doctoraalscriptie ging over theologische en liturgische omgang met Psalm 19 vanaf het begin van het Christendom. Psalm 19 staat daarbij model voor alle psalmen. De centrale vraag is: “Waarom zingt de christelijke kerk Psalmen? Tot de 19e eeuw is een kerkdienst zonder psalmen bij alle kerkgenootschappen ondenkbaar. Hoe zit dat?” Na de studie wilde Richard in het verlengde hiervan promoveren. Zijn promotor werd Niek Schuman. Maar al gauw bleek er zo’n tekort aan predikanten dat het predikantschap voorrang heeft gekregen. “Het gemeentewerk gaat voor en is heel lastig te combineren met het promotie-onderzoek. Ik heb respect voor hen die het lukt aan beide goed recht te doen.”
Richard heeft er geen spijt van dat hij geen bijbelvertaler is geworden. “Dit zijn de stappen, waarin God mij heeft geleid. Als ik terugkijk, dan zie ik duidelijk zijn leiding in ons leven. In dat vertrouwen heb ik ook het beroep naar Heerde/Epe aangenomen.”

Website

Dominee Vervoorn heeft een eigen website: Lux et Dies, licht en dag. Er is een bloggedeelte, waar regelmatig een nieuwe bijdrage staat. Er schrijven ook gastbloggers op, zoals dochter Leonore en leermeester liturgiewetenschappen: Niek Schuman. “Ik wil dat de website een trefpunt is van spiritualiteit en liturgiek. Alle schrijvers ken ik persoonlijk.”
Niet onbelangrijk voor het betrekken van de hoorders bij de preek is een ander onderdeel van de website. Regelmatig is er een pagina met gegevens over een preek die wordt voorbereid. Mensen kunnen van tevoren op de site op de gegevens van de preek reageren of de dominee e-mailen. Een goed voorbereide kerkganger luistert anders en de reacties worden in de preek verwerkt. “Zo zet de lezer mij op een spoor, of wijst mij op een mogelijk over het hoofd geziene manier van lezen. Of die nu juist was of niet. Het helpt uiteindelijk de preek dichter bij de hoorders te brengen.” De pagina’s worden op de sociale media aangekondigd of per e-mail voor mensen die zich daarvoor opgeven. Verder zijn er ook schilderijen van dominee Vervoorn op deze site te zien.