Lux ad Mosam, feestweek

Lux ad Mosam

Er zijn in Maastricht veel studenten, een klein deel van hen is christen. Voor deze studenten was er altijd de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een van de twee christelijke studentenverenigingen van Maastricht. Bij Ichthus Maastricht of bij de Maastrichtse studentenvereniging Navigators. Nu hebben deze twee verenigingen besloten om te fuseren en sinds 14 april 2010 gaan we als c.s.v. Lux ad Mosam verder als de enige christelijke studentenvereniging in Maastricht.

Feestweek 17 t/m 20 mei 2010

Om dit te vieren organiseerde c.s.v. Lux ad Mosam van 17 t/m 20 mei een aantal leuke activiteiten. Voor verschillende activiteiten heeft Lux ad Mosam ook de kerkgangers van de verschillende kerken van Maastricht uitgenodigd. Leden van c.s.v. Lux ad Mosam zijn regelmatig te gast zijn in de kerken in Maastricht. Dit was een kans om ‘ons’ een keer uit te nodigen.

Dag 2, Dinsdag 18 mei – Was er een optreden van Bruce Kuhn. Bruce Kuhn is een Britse broadway-acteur die zich bezig houdt met het verspreiden van het evangelie door middel van toneelvoorstellingen. De afgelopen tijd heeft hij het Marcusevangelie uit zijn hoofd geleerd en via een proclamatie verbeeldt hij het leven van Jezus en de boodschap van Gods genade.
Het optreden was zeer indrukwekkend. Oplettende studenten gaven aan dat sommige gedeelten uit het Marcus-evangelie ontbraken terwijl er ook enkele elementen uit het Lucas- en het Johannes-evangelie in de voordracht waren verwerkt. En daaruit blijkt dat het met de bijbelkennis van deze studenten nog niet zo slecht gesteld is. Ze hadden namelijk gelijk!

Dag 3, Woensdag 19 mei 2010 – Was er een dankdienst om God te danken voor Zijn zegen in de afgelopen jaren. Ook om zijn zegen te vragen over de nieuwe vereniging. Tijdens deze dienst sprak Paulo Ribeiro over het thema ‘licht in de studentenwereld’. De muzikale begeleiding werd verzorgd door de band United Worship.

Dag 4, Donderdag 20 mei 2010 – Werd het geheel afgesloten met een spetterend feest in Ipanema.

Website Lux ad Mosam

Website Bruce Kuhn