Ik zie er tegenop

Betrokken bij de preek

Ik wil hoorders of het nu gemeenteleden of gasten zijn, de gelegenheid geven om van te voren mee te denken over de preek. Een preek is in de eerste plaats “Woordverkondiging”, waarbij “Woord” staat voor het levende Woord van God. Om u erbij te betrekken maak ik zoveel mogelijk bekend waar over ik van plan ben te preken, zie hiernaast. Het doel is dat het Woord landt in ons leven om vrucht te dragen. Ik denk dat als ik er meer zicht op heb, hoe u/jij het schriftgedeelte ontvangt, ik in de preek de woorden van God en uw leefwereld met elkaar in gesprek kan brengen. Dat is het doel van de preek, dat het leidt tot een ontmoeting met God. Dat Hij zelf het woord neemt en dat mijn bescheiden bijdrage zal zijn om deze ontmoeting te bemiddelen en niet te verstoren. De bemiddelijking begint waar we samen horen naar God, om samen te ontvangen: “Spreek, Heer, uw knecht hoort.”

Ik zie er tegenop – Zondag 4 september 2011, Maastricht

We zijn weer aan een nieuw seizoen begonnen. De Alpha Cursus is gestart, de scholen zijn weer begonnen. Soms zien we enorm op tegen de dingen die voor ons liggen.

Je kan tegen veel dingen opzien:

  • De operatie die je moet ondergaan
  • Dat moeilijke tentamen
  • Een nieuwe baan
  • Hoe vertel ik het mijn man?

Hoe ga ik met verwachte problemen om? Worden de problemen in mijn gedachte steeds groter? Stel ik de confrontatie uit? Vlucht ik er voor weg? Word ik nerveus?
Wat heeft mijn geloof ermee te maken? Wat verwacht ik van Gods leiding in mijn leven?

In de bijbel komen we ook mensen tegen die tegen dingen opzien.

  • De eerste spreker in Psalm 121.
  • Ester, die aan haar man de koning het snode plan van Haman moet vertellen.
  • Jona die een opdracht krijgt, vlucht er voor weg.
  • Mozes, Jesaja en Jeremia, Gideon, ze hebben uitvluchten als God hen roept.
  • Het volk Israël dat voor de poorten van het beloofde land terugdeinst.

Wat de schriftlezingen worden zondag weet ik nog niet. Misschien wordt dat wel mede bepaald door uw reactie op “Ik zie er tegenop”. Naast de boodschap die u op de site kan zetten, mag u me ook per email een reactie sturen, voor als het al te persoonlijk wordt. En die berichten worden discreet behandeld.