Een frisse wind

Advent III 2011

 

 1. Wat dor en zonder water was
  stroomt vol en wordt zo groen als gras.
  Door alle hoge bomen zingt
  een frisse wind.
 2. De lamme krijgt weer vaste voet.
  De blinde ziet het licht voorgoed.
  De dove, die hen zingen hoort,
  danst vrolijk voort.
 3. Dan bloeien bloemen in het zand.
  Die heeft Gods liefde daar geplant.
  De stomme roept met open mond:
  de koning komt!

Het lied van Sytze de Vries “Een stem breekt uit in de woestijn” met motieven uit de Jesajaprofetieën is onze leidraad in deze Advents/Kersttijd. Elke zondag kies ik een frase waarover ik preek.

Voor Advent 3 is dat “Een frisse wind”. Het bijbehorende bijbelgedeelte is Jesaja 35

Bij het aansteken van de adventskaars: Openbaring 22,1-5

2 thoughts on “Een frisse wind

 1. Margreet

  Opvallend: een frisse wind komt als zodanig niet voor in Jesaja 35?
  Verder een vraag: verwijst Jesaja naar geboorte van Christus, of ook al naar wederkomst?

  1. Richard C. Vevoorn Post author

   Dat klopt, Margreet. “Een frisse wind” komt als zodanig niet voor in Js 35. Maar de verandering waarvan sprake is in het hoofdstuk is als een frisse wind, of – zou je in aansluiting van Ezechiël 37 – daar is op z’n minst een frisse wind voor nodig. De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos, alleen als de levendmakende Geest daarover waait. Voor Jesaja was de komst van Christus in Betlehem niet te onderscheiden van zijn Wederkomst. De profetie gaat over beide perioden. Jezus noemt dit gedeelte aan Johannes de Doper om te laten zien dat met zijn komst dit in vervulling is gegaan. Maar met name de laatste twee verzen van Js 35 lijken toch pas echt tot vervulling te komen met de wederkomst.
   Inmiddels is duidelijk dat deze preek niet is doorgegaan vanwege mijn griep. Maar misschien dat ik de preek op nieuwjaarsdag alsnog zal houden, uiteraard met een ander perspectief.