Delen in overvloed

Zondag 14 oktober 2012 is het Michazondag. Duizenden kerken wereldwijd en honderden kerken in Nederland vieren de Michazondag, waarbij ze stil staan bij de strijd tegen armoede en onrecht en de bijbelse opdracht om recht te doen, trouw te zijn en nederig de weg te gaan die God ons wijst (Micha 6,8).
Het thema is dit jaar “Delen in overvloed”.
Het schriftgedeelte is Jesaja 58,1-14 met als kerntekst Jesaja 58,7:

Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?

Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?

Dan breekt je licht door als de dageraad,
Je zult voorspoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.

Als gelovige kunnen we bij dit thema verschillende vragen stellen en het is goed om dat al voor de preek te doen en te reageren:
Leven wij inderdaad in overvloed? En zo ja, zijn wij bereid om die te delen? Hoeveel mag het kosten? Gaat het dan alleen om geld of ook om andere zaken?

Een andere vraag. Ons jaarthema is “Samensmeden”. Hoe zouden die twee thema’s elkaar kunnen aanvullen / versterken?

Maar misschien heeft u wel andere vragen of opmerkingen over dit thema. Alle reacties van harte welkom.

Micha Nederland
Micha zondag, 12 oktober 2012, delen in overvloed