Confrontaties met overleg. Gedrag en geduld

Maastricht 18-3-2012

In de stille week lezen we in de diensten die we met de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk en de Baptistengemeente hebben uit het Marcus-evangelie. Dat is op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Ook met Pasen lezen we Marcus.
In die lijn zal ik ook de diensten daarvoor de verhaallijn van Marcus volgen. Voor 18 maart is dat het gedeelte 11,27 t/m 12,17, zeg maar de gelijkenis van de wijngaard en de pachters, omringd door confrontaties met hogepriesters en schriftgeleerden ervoor en Farizeeën en Herodianen erachter. De confrontaties met Sadduceeën laten we maar even met rust, maar die horen wat Marcus betreft zeker bij de trits. In ieder geval is het goed het gedeelte ter voorbereiding ook te lezen (12,18-34). Het eindigt niet voor niets met de zin: “En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.” In de gelijkenis is de tijd van vragen al voorbij. De eigenaar van de wijngaard overlegt met zichzelf en komt tot een opmerkelijk voorstel. De wijnbouwers hoeven niet lang te overleggen wat ze doen.
Lees het gedeelte. Wat doet het met u? Welke vragen roept het bij u op?

Afbeelding gebruikt op: Musings about Faith: Reflections on the Parables – “The Parable of the Wicked Tenants” – Matthew 21:33-46 
Gemaakt door Hermano León

2 thoughts on “Confrontaties met overleg. Gedrag en geduld

  1. Margreet Smits

    vraag: waarom Jezus zegt U bent niet ver van het Koninkrijk van God. Bedoelt hij dit zo letterlijk, of als aanmoediging, of …?

    1. Richard C. Vervoorn Post author

      De man stemde er mee in dat het liefhebben de basis is van de tien geboden. ‘God liefhebben,’ zegt de schriftgeleerde, ‘is belangrijker dan het naleven van rituelen.’ Het gaat om je hart en niet of je plichtmatig de dingen doet. Dat is een belangrijke grondregel van het Koninkrijk van God. Het is een constatering van Jezus dat deze man “op de goede weg” is. Verder weten wij niet wat er nog ontbreekt bij deze man om “in te gaan” in het Koninkrijk. Misschien is dat de volkomen overgave aan God.