Bijbelvertaalwerk Mali

“Als jouw God zo machtig is, waarom spreekt Hij dan mijn taal niet?” vroegen enkele Cakchiquel-indianen aan Cameron Townsend, die als bijbelcolporteur Spaanse Bijbels probeerde te verkopen in Guatemala.
Deze vraag zette Townsend aan het denken en dit leidde uiteindelijk in 1942 tot het ontstaan van Wycliffe Bijbelvertalers, een grote internationale organisatie.
Bijbelvertaalwerk is onze belangrijkste activiteit. Daarnaast besteden we veel tijd aan taalkundig vooronderzoek en alfabetiseringswerk. Om dit alles mogelijk te maken zijn allerlei ondersteunende diensten nodig.

Mali - Bijbelvertaalwerk

40-jarig jubileum Wycliffe

Voor Wycliffe Bijbelvertalers Nederland is 2010 een bijzonder jaar. Veertig jaar geleden werd de Nederlandse afdeling van deze internationale organisatie opgericht. De Nederlandse tak van Wycliffe Bijbelvertalers heeft de afgelopen decennia tientallen zendelingen uitgezonden naar alle hoeken van de wereld. Mede door hun toewijding zijn er inmiddels wereldwijd 24 Nieuwe Testamenten tot stand gekomen. Een aantal andere vertalingen zal naar verwachting op korte termijn worden afgerond. Dat is een reden tot dankbaarheid en bovenal prijzen we onze machtige God omdat Hij dit werk heeft willen zegenen.

Visie voor 2025

Nog altijd zijn er miljoenen mensen die geen enkel Bijbelvers in hun eigen taal hebben. Binnen Wycliffe hebben we in 1999 een afspraak gemaakt. In 2025 willen we in iedere taal waarvoor dat nodig is een Bijbelvertaalproject hebben gestart. Er moet nog heel wat gebeuren willen we dat doel halen.

De Bijbel voor Mali

Veel talen zonder Bijbel
Ook in Mali valt nog veel werk te verzetten. In het land zijn tegen de 60 taalgroepen, waarvan in 45 talen nog geen enkel Bijbelvers beschikbaar is.
Mali is een arm land. Het gemiddelde inkomen is er minder dan een euro per dag. De meeste mensen kunnen niet lezen. Op de wereldranglijst met landen met het meeste analfabetisme stond Mali in 2009 op de weinig eervolle tweede plaats.

Mali - Bijbelvertaalwerk

Islam

Mali is overwegend islamitisch. Er zijn maar weinig christenen: minder dan 5 procent van de bevolking. In sommige bevolkingsgroepen zijn kerken ontstaan, in andere nog helemaal niet.

Werk onder zware omstandigheden

Namens Wycliffe Nederland werken in dit land vijf zendelingen in vier verschillende taalgroepen met lokale vertaalteams. Vooral
onder strikt islamitische bevolkingsgroepen vraagt het van lokale Bijbelvertalers veel moed om hun werk te doen. Van alle Bijbelvertalingen worden luisterversies gemaakt, zodat ook mensen die niet kunnen lezen het Woord kunnen beluisteren. Daarnaast worden informatieve boeken over gezondheidszorg, landbouw en cultuur gedrukt en verspreid. Door middel van alfabetiseringsklassen krijgen volwassenen alsnog de kans om te leren lezen en schrijven in hun eigen taal.
We hopen en bidden dat dit werk vrucht mag dragen voor de mensen van Mali!

 

Opbrengst van het 25-jarig jubileum-cadeau

Indien u ons een cadeau wilde geven kon u met ons dit project steunen door een gift over te maken op de rekening 3741996 van de diaconie van de NGK Maastricht, onder vermelding van ‘bijbelvertaling in Mali’. Op 22 mei 2010 is onze jubileumactie afgerond. We zijn heel dankbaar dat in enveloppen, overboekingen en de collecte in de dienst van 22 mei bij elkaar bijna duizend euro is opgebracht dt de diaconie van de NGK Maastricht heeft afgerond tot duizend euro. Alle gevers heel harrtelijk dank.

Mali - Bijbelvertaalwerk

Website Wycliffe Bijbelvertalers Nederland