Afscheid ds. Richard Vervoorn

Auteur: Anton Chardon

Hij vond de weg in stad en land,
Eindhoven werd zijn tweede woning,
hij heerste dienend, niet als koning,
wist van de hoed en van de rand.

Hij was aan zijn werk verpand,
sprak tot hoofden, sprak tot harten,
kende vreugden, kende smarten,
was een uitgestoken hand.

En nu gaat hij naar het zand,
kiest voor een beroep in Heerde,
aan de mooie Veluwrand,
tussen wel en niet bekeerden.

Veilig is uw levenslot,
ga met Friedeke, ga met God!

 

18 november 2012
NGK Eindhoven
Anton Chardon

3 thoughts on “Afscheid ds. Richard Vervoorn