Wijs met de bijbel

In het kader van de Nationale Bijbelzondag gaat de preek over Matteüs 25,1-13. Het thema is “Wijze lessen van Jezus”. Zie: http://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/wijs-met-de-bijbel/nationale-bijbelzondag/ Misschien iets vroeg, de lezing die we meestal hebben op de laatste zondag van het liturgisch jaar, maar om je lamp brandend te houden is het toch goed om bij stil te staan. Hoe spreekt dit gedeelte u aan? En wat vindt u moeilijk? Uw bijdrage is welkom!

Zondag 23 oktober in NGK Maastricht en 30 oktober in de CGK Eindhoven.