Wat verbindt ons?

Startzondag 2011
Op 11 september is de startdienst in de NGK Maastricht. In deze dienst willen we stilstaan bij het thema ‘De gemeente als plek van verbondenheid met God en met elkaar.’ In de maatschappij bestaat er grote neiging om het eigen belang na te jagen. Als christelijke gemeente willen we dat anders doen. Galaten 3,27-28 leert ons namelijk dat we allen het Lichaam van Christus vormen door het geloof in Jezus Christus. Daarbij is een centrale vraag hoe we elkaar, met al onze verschillende wensen, kunnen vinden. Hoe verschillend we ook zijn, hoe verschillend we over de dingen denken, wat verbindt ons?
Samen gaan we dit ontdekken en u mag nu al vast per email reageren of uw reactie hier plaatsen.

‘Het is een wonder, een geheim dat God mensen opzoekt, hen aan Zichzelf en vervolgens aan anderen verbindt, om op die manier Lichaam van Christus te zijn.’

Keramiek ‘Bloem 2’ van Jannie Slingerland-Hanekamp, website