Wandelen met God

Betrokken bij de preek

Ik wil hoorders of het nu gemeenteleden of gasten zijn, de gelegenheid geven om van te voren mee te denken over de preek. Een preek is in de eerste plaats “Woordverkondiging”, waarbij “Woord” staat voor het levende Woord van God. Om u erbij te betrekken maak ik zoveel mogelijk bekend waar over ik van plan ben te preken, zie hiernaast. Het doel is dat het Woord landt in ons leven om vrucht te dragen. Ik denk dat als ik er meer zicht op heb, hoe u/jij het schriftgedeelte ontvangt, ik in de preek de woorden van God en uw leefwereld met elkaar in gesprek kan brengen. Dat is het doel van de preek, dat het leidt tot een ontmoeting met God. Dat Hij zelf het woord neemt en dat mijn bescheiden bijdrage zal zijn om deze ontmoeting te bemiddelen en niet te verstoren. De bemiddelijking begint waar we samen horen naar God, om samen te ontvangen: “Spreek, Heer, uw knecht hoort.”

Persoonlijke reflectie

Hieronder staan enkele voorbeeld vragen, waarvan de antwoorden mij kunnen helpen bij de preek. Het is niet de bedoeling dat u/jij ze allemaal aanbod laat komen of dat u deze vragen aan u/jezelf stelt. Het gaat erom welke gedachten bij u opkomen als u de tekst leest. Bijvoorbeeld:
Wat spreekt mij aan?’
Wat vind ik mooi?’
‘Wát begrijp ik niet goed?’
‘Wat vind ik moeilijk?’
Waar heb ik moeite mee?
Wat doet het gedeelte met mijn geloof?

Vooral: welke vragen roept het bij mij op?

Middagdienst van 28 augustus 2011, NGK Amsterdam

3 thoughts on “Wandelen met God

 1. Joke

  Wandelen met God: voor mij is dat enerzijds alsof God over mijn schouder met met meekijkt en dat ik zoveel mogelijk zo leef dat hij trots op me is. Maar ook dat ik me de hele dag van Hem bewust ben, dat ik mijn vragen aan hem voorleg en hem dank ook voor de kleine dingen. Uit ervaring weet ik dat dat heel fijn is en dat het dan ook lijkt alsof god je draagt, net ska dat gedicht van de voetstapjes. Maar toch heb ik elke keer weer periodes in mijn leven dat ik niet echt wandel met god? Waarom? Omdat ik denk dat ik teleurgesteld ben in god of gewoon dat het gewone leven me opslokt. Of??

 2. Ingeborg

  Geachte Ds. Vervoorn,

  Mooi en nuttig idee, zo’n voorstudie met een website!

  Ik begrijp alleen niet of mijn commentaar goed is verwerkt.
  Daarom geef ik hieronder weer wat misschien voor de preek van belang kan zijn.

  God leerde mij als omgeschoolde werknemer de les dat Hij toch voor mij zorgde toen ik een paar jaar van een uitkering moest leven tussen sept. 1985 en juli 1988. Ik werkte destijds bijna 24 uur per dag aan het vinden van een (vaste) baan, want ik geloofde vooral in mijn eigen inspanningen. Werkloosheid was volgens mij alleen te wijten aan te weinig inzet / verkeerde keuzes.
  Habakuk 3 : 17 – 19 was mij dus al bekend(!)

  En nog iets: de medewerkers van het Arbeidsbureau waar ik vaak kwam hielden mij voor dat de samenleving weerbarstig is en niet perfect, want ze is niet in staat iedereen te voorzien van passend werk. Ze waren het er namelijk niet mee eens dat ik mijn uitkering ‘genadebrood’ noemde.
  God, integendeel, kan dit wel! Gelukkig kwam ik daar in die tijd ook achter. Op kerkelijk gebied kon ik genoeg doen wat ik tegenwoordig ook beroepsmatig doe: secretariële werkzaamheden.

  Wandelen met God is dus Hem echt durven vertrouwen. Dit blijft voor mij actueel ondanks mijn huidige vaste baan, waar ik indertijd zo hard voor heb gevochten en waar mensen, bijvoorbeeld leidinggevenden met een hart, mij kansen hebben gegeven om het te bereiken.

  God liet mij zien dat ook een vaste baan niet blijvend kan zijn, hoe hard je ook werkt. Ik dacht destijds heel sterk in recht op geluk na hard zwoegen, maar gold dat wel altijd?
  Mijn plaatsvervangend hoofd van 1989 – 1994, een sterk persoon, liep ineens een aandoening op en raakte haar vaste baan kwijt toen bleek dat ze niet goed genoeg herstelde. Ik schrok heel erg want dit kwam heel dichtbij! Ik heb toen mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering op orde gebracht en ingezien – met Prediker: alles heeft zijn tijd onder de zon. Waarom zou deze leidinggevende wel ziek kunnen worden en ik niet?
  Uiteraard ben ik God dankbaar dat ik gezond ben en kan werken.

  Ik hoop dat u wat met deze ervaringen kan doen.

  Hartelijke groet,

  Ingeborg Leguyt
  Voormalig scribaatsmedewerker NGK Amsterdam-C, dus vandaar…