Kerstfeest 2011

 

  1. Een stem breekt door in diepe nacht
   en meldt wie op de morgen wacht:
   hij die ons voortaan leiden zal
   ligt in een stal!
  2. Het was de droom van de profeet
   dat God voor altijd koning heet.
   Zoek dan de echo van zijn stem
   in Bethlehem!
  3. Vrede op aarde is niet ver!
   De weg daarheen wijst ons een ster
   en zij heeft in de diepste nacht
   haar grootste kracht!

 

Het lied van Sytze de Vries “Een stem breekt uit in de woestijn” met motieven uit de Jesajaprofetieën is onze leidraad in deze Advents/Kersttijd. Elke zondag kies ik een frase waarover ik preek.

Voor het Kerstfeest is dat “Vrede op aarde is niet ver”. Het bijbehorende bijbelgedeelte is Lucas 2,1-20

Bij het aansteken van de Kerstkaars: Jesaja 57, 18-19:
Ik heb gezien wat ze deden,
maar toch zal ik hen genezen, hen leiden
en hun barmhartigheid bewijzen.
Treurenden bied ik troostrijke woorden:
Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij
– zegt de HEER –, ik zal genezing brengen.

Tags: , ,