Veertig jaar Wycliffe Bijbelvertalers Nederland

Auteur: Richard C. Vervoorn

Jubileumviering ‘In beweging door het Woord’

Zaterdag 12 juni 2010 is in een feestelijke bijeenkomst in de Jacobikerk te Utrecht gevierd dat ‘The Wycliffe Bible Translators”, opgericht in 1942 door William Cameron Townsend, ook in Nederland reeds veertig jaar een afdeling heeft. De eerste bestuursleden van Wycliffe BijbelvertalersNederland waren Gien Karssen, Herman Heule, Hans Keijzer, Piet Koen, Wilson Stiteler en Marinus Wiering. In februari 1971 werden ook de eerste Nederlandse medewerkers uitgezonden: Marinus en Elisabeth Wiering gingen vertaalwerk doen onder de Dowajo’s in Kameroen.
In die veertig jaar is er ernorm veel veranderd. Allereerst hebben de stormachtige ontwikkelingen in de informatietechnologie (IT) en de communicatietechnologie (ICT) invloed op het bijbelvertaalwerk in al haar facetten, maar ook is in de organisatie van het bijbelvertalen een verschuiving gaande, waarbij de vertalers steeds meer uit de doeltaalgroep zelf voortkomen en de uitgezonden vertalers steeds meer richting coaching hun werk verrichten. Zowel de technologische als de organisatorische veranderingen zorgen er voor dat een Nieuwe Testament nu in ca. 12 jaar gereed is, terwijl daar in de begintijd al gauw ca. 30 jaar voor nodig was. Verder is de organisatie enorm gegroeid. Er zijn veel meer medewerkers uitgezonden. Dat geldt zowel voor Nederlandse medewerkers als internationaal. Internationaal wordt inmiddels met 60 andere organisaties samengewerkt.
Over de veranderingen in het bijbelvertalen ging het symposium op 11 juni 2010 in de Vrije Universiteit dat de titel meekreeg ‘Het Woord in beweging’.
Van de jubileumviering in Utrecht willen wij twee dingen naar voren brengen.

De oogst van 26 Nieuwe Testamenten

Als je enig idee hebt wat de inpact is als er in jouw taal, na een periode van voorbereiding van lees- en schrijfonderwijs en vertaalwerk ineens een boek verschijnt, waarin het Woord van God in je moedertaal tot je komt. Je kunt je voorstellen hoe indrukwekkend het was dat er één voor één een gedrukt exemplaar van het Nieuwe Testament in een taal, waarvoorheen nog nooit iets gedrukt was, werd binnengebracht door een ondersteuningswerker. Ondersteuningswerker, van kantoorpersoneel tot mensen uit het (financieel) ondersteunend-team brachten omhooggeheven onder het geroffel op de djembé (Harm-Jan Hidden) de Nieuwe Testamenten binnen.
Beginnend met het Nieuwe Testament in het Dojajo (Kamaroen), waaraan Marinus en Elisabeth Wiering hadden gewerkt en gereedgekomen in 1991 tot aan het Kemtuik (Papoea, Indonesië) in 2008, waaraan gewerkt is door Jaap en Jelly van der Wilden. Ieder boek met een geschiedenis, met mensen, in een ver land, en in Nederland die het werk door gebed en geldelijke middelen ondersteunen. Tot stand gekomen in een proces dat mensen niet alleen het Woord van God in hun taal geeft, maar de kijk op en de mogelijkheden van de eigen cultuur op een positieve manier beïnvloed. Ineens kun je elkaar brieven schrijven, contracten maken, verhaaltjes lezen in je eigen taal!
Het was een zeer indrukwekkend moment en het ontroerde velen dit mee te maken. In plaats van applaus zongen we het lied ‘U zij de glorie, opgestane Heer.’ Want het mag duidelijk zijn: het werk is enorm gezegend door God en anders kan het ook niet.

De presentatie van 26 Nieuwe Testamenten, bijdrage van Veertig jaar Wycliffe Bijbelvertalers Nederland, Jacobikerk, Utrecht

Jubileumactie Bijbelvertaalwerk Mali

Op de jubileumdag was er uiteraard ook aandacht voor de jubileumactie van Wycliffe Bijbvertalers Nederland 40 jaar. Jacqueline Eenkhoorn vertelde in vogelvlucht over dit Afrikaanse land en het belang van de ondersteuning van het bijbelvertaalwerk in dit land. Natuurlijk werd ook de opbrengst medegedeeld van deze landelijke actie: vijftigduizend euro!! En dan was nog niet eens de duizend euro meegerekend die ons 25-jarig huwelijkscadeau heeft opgebracht!
Wat een prachtig resultaat. Zowel het geheel als wat wij dankzij zoveel mensen om ons heen hebben mogen bijdragen. Daarom zeggen we namens de mensen in Mali: Aw ni ce! (spreek uit: aw-ni-sjé) Dank jullie wel!
Het Wycliffe Bijbelvertaalwerk heeft in ons huwelijk een speciale plaats ingenomen. Aanvankelijk hebben we ons georiënteerd of we zelf ook als bijbelvertalers zouden worden uitgezonden. Op dat moment paste het beleid van Wycliffe Bijbelvertalers niet met onze situatie. Inmiddels is men bij Wycliffe flexibeler geworden en had het goed gekund. Maar in ons dagelijks gebed en als ondersteuners van eerst Fred en Claertje Frieke (Congo) en later Bertin & Brigitte Oundagnon (Centraal Afrikaanse Republiek) zijn we bij het werk van Wycliffe Bijbelvertalers nog steeds betrokken.

Friedeke en Richard Vervoorn