Smeed dan het ijzer op zijn tijd

Advent II 2011

 

 1. Van alle kanten komen wij,
  betreden zingend zij aan zij
  die vredesstad, door God gebouwd
  van glanzend goud.
 2. Smeed dan het ijzer op zijn tijd!
  Geen zwaarden voor een nieuwe strijd,
  maar werktuig voor een schuur vol graan.
  Wie durft dat aan?
 3. De wapensmid wordt werkeloos.
  Soldaten reiken ons een roos
  en delen dan de vrede rond
  van mond tot mond!

Het lied van Sytze de Vries “Een stem breekt uit in de woestijn” met motieven uit de Jesajaprofetieën is onze leidraad in deze Advents/Kersttijd. Elke zondag kies ik een frase waarover ik preek.

Voor Advent 2 is dat “Smeed dan het ijzer op zijn tijd”. Het bijbehorende bijbelgedeelte is Jesaja 2,2-5

Bij het aansteken van de adventskaars: Openbaring 21,2-3

One thought on “Smeed dan het ijzer op zijn tijd

 1. Friedeke Vervoorn

  2 Eens zal de dag komen dat de berg
  met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,
  verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
  Alle volken zullen daar samenstromen,
  3 machtige naties zullen zeggen:
  ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
  naar de tempel van Jakobs God.
  Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
  en wij zullen zijn paden bewandelen.’
  Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
  vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
  4 Hij zal rechtspreken tussen de volken,
  over machtige naties een oordeel vellen.
  Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
  en hun speren tot snoeimessen.
  Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
  geen mens zal meer weten wat oorlog is.
  5 Nakomelingen van Jakob, kom mee,
  laten wij leven in het licht van de HEER.

  Deze schriftlezing is prachtig. Er zal een dag komen dat alle gelovigen samen naar het Huis des Heren zullen gaan, in vrede. God zelf zal ons les geven en ons de weg wijzen. Wij, gelovigen, behoeven alleen maar te volgen. Geen nijd en gekift, wij weten niet meer wat oorlog is.
  Op 4 december 2011 hoop ik samen met de eigen gemeenteleden van de NGK Maastricht met de gemeenteleden van de GKv uit Maastricht en wellicht nog vele gasten eredienst, 2e Adventszondag te vieren. Vooruit kijken en niet kijken naar wat achter ons ligt. Verwachtend, uitziend naar de komst van onze Heer. IJzer smedend tot ploegijzers en snoeimessen.Er is nog veel werk te doen, er is nog veel oogst, nu nog meer werkers!
  Zie vers 5 van Jesaja 2: Kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer.