Vorig jaar was het thema een vraag: “Wat verbindt ons?” Een vraag die elke keer weer tot nadenken stemt. Dit keer is het “Samensmeden”.

Samensmeden, doe je om samen sterker te zijn en een eenheid te vormen. Het is werkwoord. Bij elkaar zijn of bij elkaar komen is nog niet samensmeden. Ik ben benieuwd wat u er van denkt en welke tips u uw broeders en zusters wil meegeven.
Dit jaar denken we niet alleen aan samensmeden als gemeenteleden, maar ook aan het samensmeden van de GKv Maastricht en de NGK Maastricht tot een sterke eenheid. Ook dat mag u in uw reacties betrekken. De preek zal gaan over Efeziërs 3,14-21.

Het lied van de maand, speciaal met het oog op het start van de het winterwerk, Tussentijds 211:

1 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.

3 Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

Tags: ,