Samensmeden

Vorig jaar was het thema een vraag: “Wat verbindt ons?” Een vraag die elke keer weer tot nadenken stemt. Dit keer is het “Samensmeden”.

Samensmeden, doe je om samen sterker te zijn en een eenheid te vormen. Het is werkwoord. Bij elkaar zijn of bij elkaar komen is nog niet samensmeden. Ik ben benieuwd wat u er van denkt en welke tips u uw broeders en zusters wil meegeven.
Dit jaar denken we niet alleen aan samensmeden als gemeenteleden, maar ook aan het samensmeden van de GKv Maastricht en de NGK Maastricht tot een sterke eenheid. Ook dat mag u in uw reacties betrekken. De preek zal gaan over Efeziërs 3,14-21.

Het lied van de maand, speciaal met het oog op het start van de het winterwerk, Tussentijds 211:

1 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.

3 Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

6 thoughts on “Samensmeden

 1. Margreet

  hoewel ik niet aanwezig ben in Maastricht zondag:
  mijn wens is het dat we dit seizoen tot enkele concrete smeedwerken komen; smeedwerken in verschillende vormen, verschillende typen, verschillende materialen, als het vooral maar is tot eer van onze Schepper en Maker en dat we ons dus door Hem laten leiden en niet door eigen ideeen hoe dat eruit ziet.

 2. Wil

  “Samensmeden”. Ik dacht aan Efeziers 4 : 1 – 16, daaruit spreekt mij het volgende aan voor onze gemeente: ‘dat we door Christus mogen groeien in de liefde voor elkaar’. Het Lied v.d. maand (Tussentijds 211) vind ik erg mooi voor Startzondag.
  In de hal van de Community Church, waar we kerken, staat een opschrift wat je niet missen kan: ‘DON’T WORRY, TRUST GOD! In tijden van onzekerheid geeft mij dit steun. (Trust in Me with all your heart, and I will make your paths straight).

  Het volgende gebed in de ‘Mission Statement’ van Community Church wil ik nog met jullie delen:

  O God, make the door of this church wide enough to receive all who need human love and fellowship;
  narrow enough to shut out all envy, pride and strife.
  Make its threshold smooth enough to be no stumblingblock to children,
  nor to straying feet,
  but rugged and strong enough to turn back the tempter’s power.
  Make the door of this church the gateway to your eternal kingdom.
  Amen.

  (Thomas Ken, 1637-1711)

 3. Jochem

  Bij smeden worden alle onzuiverheden verwijderd en wordt het staal sterker. Oftewel: ik hoop en bid dat onze gemeentes zich samen kunnen richten op God, ons laten smeden door Hem en ons zo sterker laten maken door Hem. Laat God ons helpen onze bezwaren minder belangrijk te vinden dan het zijn van één gemeente van Christus. Zo laten we ook aan (de rest van) de wereld zien waar we voor staan (Joh 17:20-23).

 4. Lies

  Ik vind het best een moeilijk onderwerp. Op het dorp waar ik gewoond heb hadden we een smid… De hele dag hoorde je de slagen op het aambeeld. Er is een spreekwoord ,men moet het ijzer smeden als het heet is… Als het lauw of koud is gaat het niet!!!! Ook kan men niet alle materialen gebruiken en zeker niet vermengen!!! Vermengen betekent verzwakken!!!Jo zijn oom had een grote boerderij en die wilde een ijzeren hek met koperen punten!!!!De smid had hem nog gewaarschuwd,dat dit niet goed kwam en later braken ook de punten een voor een af!!! Als de smid na veel slaan op het aambeeld niet tevreden was over zijn produkt,smeet hij het achter elkaar weer terug in het vuur en begon weer overnieuw!!!!! Niks beetje frutten of bijvijlen…. Overnieuw die handel!!!! Ik ben zelf misschien nogal rigoreus in het teruggooien in het vuur,maar halfslachtige produkten zullen nooit funktioneren..Ook het aambeeld waarop de smid staat te meppen moet van goede kwaliteit zijn!!!! Anders gebeuren er ongelukken.
  Mijn overtuiging is bij heel veel dingen:: Doe iets goed of doe het niet!!!! Dat is heel moeilijk,vergt veel gebed en kost heel veel ergernis…. Het voorbeeld van de smid en het smeden betrek ik heel erg op mezelf en ik ben benieuwd hoe jij dit gaat gebruiken..We zijn er zondag waarschijnlijk niet,maar sterkte!!!!Hartlijke groeten Lies

 5. Anniek

  Hallo dominee,
  Wat een mooi thema!

  1. Ik wil de gemeente graag 1 Kor 15:58 meegeven. “Dat u standvastig en onwankelbaar mag staan in de beloften van God voor u persoonlijk en als gemeente. In alles wat u doet, samen als broeders en zuster in de Heer, weet dat Hij uw toewijding ziet en al uw inspanning zal belonen! Ik wens u een gezegend nieuw kerkjaar toe.

  2. bidpunt: dat we meer concreet kunnen wandelen in onze plannen voor de toekomst wat betreft onze relatie en ons ministry samen. Dat Hij ons in alles mag leiden, ook wat betreft onze huwelijksdatum, waar we ons huis gaan bouwen etc.

  Ik hoop dat jullie een mooie dienst samen hebben!

  Bendiciones,

  Anniek

 6. Herma

  Samensmeden: een prachtig woord. Een prachtig thema. Het samensmeden van “losse” gemeenteleden tot één krachtige, levende gemeente. Het groeien in liefde voor Christus én in liefde voor je broeders en zusters: die in je eigen gemeente maar ook die daarbuiten. Het gebod van Jezus om tot éénheid te komen, in oprechte liefde, uitvoeren.
  Daarbij heb ik dan in eerste instantie het samengaan met de GkV voor ogen.
  Mijn oprechte gebed is dat wij in het komende kerkelijk jaar daar met elkaar een paar flinke, grote stappen in mogen zetten.

  Herma