Psalmen hertalen

Auteur: Jeannette Westerkamp

Ik praat met Ida een meisje van veertien. ‘Ik was altijd alleen’ zegt ze. ‘Alle meisjes hebben vriendinnen, ik niet. En toen was er een meisje dat aardig tegen me deed. Ze deed ook gekke dingen. Jatten uit de winkel, blowen, drinken. Ik was zo blij dat ik iemand had bij wie ik hoorde. Het kon me niet schelen wat ze deed en ik deed mee.’ Toen kwamen de jongens, de een na de ander. Ida werd ‘het meisje dat je makkelijk kon krijgen’. Ze werd het meisje dat je kon gebruiken, pijn doen. Ze ontkende het tegen haar ouders, maar op straat wist iedereen het.
Ze ging niet meer naar school, de ouders sloegen alarm, jeugdzorg werd ingeschakeld, Ida werd uit haar omgeving weggehaald, maar ze liep weg.
Uiteindelijk komt ze ‘gesloten te zitten.’ Een zelfbeeld beneden nul, trauma’s, doodsbang voor de andere meisjes op de groep. Dan kom ik haar tegen en ze begint tegen me te praten.
Vooral over de nachten. Ze durft niet te gaan slapen. Ze huilt de hele nacht. Ze roept wel naar iemand, maar ze weet niet naar wie. Ik vertel haar over God. Ze kent een paar Bijbelverhalen.
Haar roepen wordt bidden en ze gaat warempel slapen.
We gaan bijbellezen samen. Psalmen. De liederen van een man, drieduizend jaar geleden, die herder was en koning, die op de vlucht was, veldslagen voerde en in zijn emoties kan ze zo de hare herkennen. Ida en ik lezen en hertalen Psalm 32. Mensen zijn niet zo veranderd en God is zeker niet veranderd.

Psalm 32

Hertaald door een meisje van 14
1 Je bent opgelucht als je vergeven bent
De slechte dingen die je hebt gedaan zijn doorzichtig geworden.
2 Je bent blij als de Heer je niet meer schuldig vindt,
als je niks meer te verbergen hebt.
3 Zolang ik zweeg voelde ik mij depressief
ik was steeds bang
ik had een laag zelfbeeld
Ik was steeds heel moe.
4 Toen zei ik wat ik gedaan heb
en U werd niet woedend. Ik zei: ‘Ik geef toe dat ik heel fout was.’
En U vergaf mijn zonde en mijn schuld.
6 Ik raad anderen aan om, als je je schuldig voelt
Dat toe te geven aan God.
Je wordt dan niet meer overspoeld door wat je overkomt.
7 Bij U ben ik veilig.
Ik zie het licht aan het eind van de tunnel.
8. God zegt: ik geef je kracht en inzicht
0m te weten wat je wel en niet moet doen.
Ik ben bij je.
9. Wees niet eigenwijs, zodat je je vrijheid terug krijgt.
10. Wie domme dingen doet komt in problemen,
maar wie op de heer vertrouwt wordt met liefde omringd.

In de instelling waar ik werk kom ik regelmatig meisjes zoals Ida (van wie de naam en een paar details natuurlijk verzonnen zijn) tegen. Met vreselijke verhalen en emoties waar ze vaak geen woorden voor hebben. Ik hertaal Psalmen met ze als dat aan de orde is. We lezen de psalm eerst helemaal, dan zin voor zin en vullen er de woorden en beelden in die bij het meisje passen. Het resultaat is ook voor mij verbazend en ontroerend.

Enkele andere voorbeelden:

Psalm 1

Je bent gelukkig
Als je geen verkeerde dingen doet
Als anderen dat vragen.
Als je niet mee doet met dingen
die God niet wil,
maar plezier hebt in dingen
die God ook plezier geven
en als je nadenkt bij alles wat je doet.

Zo iemand is als een diamant
Die schittert als het licht er op schijnt.
Ze maakt de wereld mooier.

Zo gaat het niet met mensen die erop los leven.
Ze zijn als een lege verpakking
Die wordt weggegooid.

Met mensen die fout leven kan het even goed gaan
Dan gaat het mis.
Mensen die fout leven voelen zich niet thuis
Bij mensen die gewoon gelukkig zijn.
Mensen die goed leven vinden geluk en rust.
Mensen die alles willen verliezen alles.

Psalm 4

Als ik U roep, in gedachten,
wilt U me dan laten merken dat U me hoort? Geef mij een anti-pest-jas
waar gemene woorden van afglijden.
Help me en hoor mijn gebed alstublieft!

Meisjes, luister: hoe lang gaan jullie nog door
Met leugens en flauwe dingen?
God is bij mensen die bij Hem willen zijn
en als je tegen Hem praat, dan luistert Hij.
(………..)
Iedereen probeert gelukkig te worden.
Heer, maakt U mij gelukkig
door bloemen te zien en liefde te ervaren.
Ik heb meer aan U dan aan blowen en seks.

Ik probeer rustig in mijn bed te liggen. Dan slaap ik elke keer weer in.
Het is hier vertrouwd en veilig. Niemand komt zomaar binnen.
En U bent er ook.

Psalm 23

De heer is mijn Vader
Hij zal mij alles geven wat ik nodig heb.
Hij brengt mij naar de vrijheid.
2. hij geeft mij rust
hij troost mij in verdriet.
3 hij geeft mij kracht
en laat mij zien wat goed is om te doen
4 Al voel ik me van binnen somber en alleen
er is hoop.
Ik heb zoveel dingen gedaan
Maar ik leef nog. Ik ben hier.
U beschermt mij.

5 Heer, u nodigt mij uit voor een feest
op de dag dat ik vrij kom.
Mensen zullen een andere Anja zien,
Iemand die rust heeft gevonden
En weet wat ze wil.
6 Door opa en oma ervaar ik dat God liefde is.
Mijn leven lang wil ik leven in vrijheid en liefde.

Psalm 139

God, U kent mij
U weet alles van me
U weet alles wat ik heb gedaan
U kent mijn plannen voor de toekomst.

Ook al ga ik om met slechte mensen
Ook al doe ik zelf slechte dingen
U ziet het. U grijpt zelfs in.

Als ik bang ben, voor de dood bij voorbeeld,
Als ik helemaal alleen ben
God is er.
Als ik dingen doe die slecht zijn
God vindt mij niet slecht
Maar Hij laat wel zien wat er niet klopt.

Zoals ik van mijn moeder houd
En een hekel heb aan mensen
Die haar kwaad willen doen,
Zo heb ik een hekel aan mensen
die slecht over God praten
of die raar kijken als het over God gaat.

God, kom dicht bij mij met uw licht
Laat me zien wie ik ben en wie en wat goed voor mij is.
Help me zo te leven als mijn leven bedoeld is.

Meer over/van Jeannette Westerkamp

7 thoughts on “Psalmen hertalen

 1. Hans Vel Tromp

  Diep ingrijpende woorden, die veel van de ziel blootleggen.
  Woorden om te lezen, om stil te zijn en weer te herlezen.

  In mijn werk kom ik meer en meer tot de verwondering hoe Bijbelse woorden zo actueel zijn als wat. Niet vanuit een afstandelijk debat over (oude) culturele waarden en normen, maar vanuit de leefwereld van mensen.

  Geloven is niet een godje voor je karretje spannen of een god aan je leven toevoegen. Geloven is antwoorden op een aanspraak op je leven, op het moment dat je niet bij mensen terecht kunt (zo’n moment kan verrassend vroeg in je leven komen, maar ook heel “laat”. Naar ik vurig hoop, niet té laat).

 2. agnes

  Wat is dit mooi, zuiver en begrijpelijke taal!
  Wou dat meer mensen dit lazen.
  Agnes en God’s zegen op uw hertaalwerk!

 3. Aad Langeraar

  Wat zijn toch gezegend dat wij en Ida een God hebben die voor ons zorgt.

 4. Janke Luigjes

  Geweldig hoe Gods oude vertrouwde woorden zich laten inpassen in onze tijd.
  Heel bijzonder, het raakt me diep!
  Is dit ook (al) ergens gebundeld te krijgen?
  Anders is het misschien een goede tip!