Onze Vader

Deze maand, oktober 2014, is het tien jaar geleden dat de NBV het licht zag. Al snel werd de vertaling in veel GKv en NGK kerken ingevoerd. Sporen van de NBG’51 bleven in veel gevallen wel bewaard in liturgische teksten ontleend aan de bijbel, zoals votum, groet en zegen, en in niet aangepaste formulieren, bijvoorbeeld bij doop en avondmaal. Ook het ‘Onze Vader’ wordt veelal hardop in de oude bewoordingen gebeden en dat is jammer. Het is geen hedendaags Nederlands en vervreemdt de nieuwe generatie van dit gebed van en voor alle tijden. Er zijn twee manieren om je de nieuwe tekst eigen te maken in de dienst. De tekst tijdens het opzeggen projecteren of het als lied aanleren in een zetting van de NBV tekst.

In 2006 bracht de Raad van Kerken in Nederland een boekje uit met een twaalftal zettingen van het ‘Onze Vader Gezongen’, composities uit een wijd landschap van muzikale en kerkelijke tradities. Uit dit twaalftal zijn volstrekt willekeurig twee zettingen (namelijk nr.4 en nr.10) gekozen om opgenomen te worden in het LB als 369d en 369e. Dat zijn niet de makkelijkste twee en voor onze kerken ook niet de meest logische keus.

Bruno Wildebeek

LB 369d is een melodie van de trappist Bruno Wildebeek van de Abdij Maria Toevlucht. Een zetting die zijn oorsprong heeft in het monastieke koorgebed. Een rustig tempo en ingetogen zingen doen dit lied het beste tot zijn recht komen. Het is een melodie die uitnodigt om met veel aandacht voor de tekst te zingen. Van de twee zettingen uit het Liedboek heeft deze het meest ‘melodie’ en ik denk ook de meeste kans van slagen in onze kerken.

Jenny Podt

LB 369e is van Jenny Podt en vindt zijn oorsprong in Vesperdiensten in Nijmegen. Die zijn eerder geïnspireerd door de Anglicaanse traditie dan door de getijden in de Nederlands/Belgische kloosters. Het mooiste is om deze melodie vierstemmig te zingen of vierstemmig te laten ondersteunen door een zanggroepje. Ook deze melodie verdient een rustig spreektempo en een sobere begeleiding.

Roel van Kesteren

Toch zullen deze twee zettingen in veel van onze gemeenten als ‘vreemd’ worden ervaren en onze jeugd niet helpen vertrouwd te raken met het ‘Onze Vader.’ Daarom wil ik deze “Lied van de maand” uitbreiden met een derde zetting uit de bundel “Onze Vader Gezongen”, nr. 7 gecomponeerd door Roel van Kesteren.
Het is een stuk makkelijk in te studeren dan de andere twee en heeft een mooie pianobegeleiding. Het aardige is dat deze melodie toch uit een andere traditie komt dan de Gereformeerde. Roel van Kesteren is coördinator muziek bij het Leger des Heils en daarnaast dirigent van de Amsterdam Staff Songsters en dat is aan deze zetting te horen, met name in de voortgang van de vloeiende melodie, de tempowisselingen en de modulatie bij “Vergeef ons onze schulden”. Een lied met ‘swing’ en toch duidelijk een gebed en lofprijzing. Met zijn koor heeft Roel van Kesteren het ook op de CD Love, Grace and Power! opgenomen, zodat het ook uit eerste hand is te horen:

Bijbel in Gewone Taal

Ook in de deze maand verschenen Bijbel in Gewone Taal is er reeds een zetting van het ‘Onze Vader’. In het gratis informatiepakket voor predikanten en voorgangers van het NBG is een bundel bladmuziek opgenomen met vier teksten uit de BGT. Naast Psalm 23 en 150 en een tekst uit Openbaring 4 vinden we daarin het ‘Onze Vader’; eigentijdse muziek en arrangement van P. Bergman.

Eénstemmige zetting met pianobegeleiding, Roel van Kesteren (OVG nr.7)

Orgelbegeleiding, setting van Jaap Cramer

Vierstemmige zetting met pianobegeleiding, Roel van Kesteren (OVG nr.7)

One thought on “Onze Vader

  1. A. Leppink

    Fijn, het initiatief om Het Onze Vader ‘hedendaags’ bruikbaar te maken.