laatste wijziging: 7-5-2002

titel eerste regel tekstbron componist muziekbron L&D
Verlaten (Psalm 22) God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? (ant)Waarom, mijn God, hebt Gij mij nu verlaten. verschil 72v Jan Pasveer
Intocht (Psalm 24 in wisselzang) Hosanna voor wie intocht houdt (ant)De aarde en haar volheid verschil, 52/53 Gert Landman
De weg zoeken (Ps 25A) Gedenk uw erbarmen en genadebewijzen (ant)Van U ben ik zeker, mijn God verschil, 20v Jan Pasveer
Zien en gezien worden (Ps 25B) Mijn ogen zijn gericht op de HEER (ant)Mijn ogen blijven gericht op de HEER verschil, 30v Jan Pasveer
Psalm 31 In de verdrukking wil ik bij U schuilen Jan Pasveer Vespers 6 x
Word niet woedend (Psalm 37A) Rechtvaardige mensen erven de aarde (ant)Word niet woedend op kwaadaardige mensen eersten, 12v ??
Dorst naar recht (Ps 42/43) Waarom zo bedroefd en waarom zo opstandig (ant)Zoals een hert dat op zoek is naar water verschil 46/47 Jan Pasveer
Psalm 72 Het bloed van de kleinen Jan Pasveer Vespers 1 x
Roep op uw macht (Psalm 80) God, breng een keer in ons lot (ant)Herder Israël, luister naar ons eersten, 14v Jan Pasveer
Herstel ons (Psalm 85) Herstel ons, o God, en genees onze wonden eersten, 16v keerverzen: Jan Pasveer Vespers 5 x
Vrees de nacht niet (Ps 91) De roepende mens zal Ik antwoord gevenJij die de bescherming geniet verschil,10v Gert Landman
Psalm 105 Zing van de God die zijn volk Jan Pasveer Vespers 2 x
Het grote vergeten (Ps 106) Glorie voor eeuwig aan Israëls God (ant)Dankt nu de HEER om zijn trouw door de tijden verschil, 24vv Jan Pasveer
Er waren eens (Naar Psalm 107) Wie wijs is doet er goed aan (ant)Er waren eens mensen die liepen eersten , 18v ??
Liederen aan tafel (het hallel) I: Psalm 113 Halleluja!
Looft, wie de Heer wil dienen
verschil, 62 Jan Pasveer fotokopie
Liederen aan tafel (het hallel) II: Psalm 114 Toen Israël uittrok, weg uit Egypte verschil, 63 Gert Landman
Liederen aan tafel (het hallel) III: Psalm 115 Niet aan ons, o HEER, niet aan ons verschil 64v Gert Landman
Liederen aan tafel (het hallel) IV: Psalm 116 Ik heb liefgekregen die naar mijn stem heeft geluisterd verschil 66v Gert Landman
Liederen aan tafel (het hallel) V: Psalm 117 Looft nu de HEER, ieder volk verschil 67 Gert Landman
Een lied van verbazing(Psalm 118) Door uw hand zal ik gaan leven (ant)Brengt dank aan de HEER, want Hij is goed verschil, 80vv,
verbonden, 23
Gerard Scheepers, bewerkt door Gert Landman
Stad van vrede (Ps 122) Verheugt u met Jeruzalem samen (ant)Vol vreugde hoorde ik anderen zeggen verschil, 38 Gert Landman x
De wet van de graankorrel(Psalm 126) Dit is de wet van het koninkrijk Gods (ant)Toen onze God Sions kansen deed keren eersten, 20 ??
Heel mijn bestaan
(Psalm 139A)
Licht dat mij draagt, die mij kent (ant)God, die er zijn zal, doorgrond mij eersten, 21v ??
Fabel van Jothan Jan Pasveer Vespers 1 x
Dauwt hemelen (Naar rorate coeli) Scheur toch o God eersten, 11 Jan Pasveer
Het onderste bovenLied van Maria (magnificat) Met heel mijn ziel loof ik de HEER verschil, 31 Jan Pasveer
Niemand voor zichzelf alleen (naar Romeinen 14,7-8) Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, verschil 76 Gert Landman
Tegen de machteloosheid(naar 2 Kor 4,6-11) Midden in de nacht schijnt toch het licht (ant)Broos is ons hopen en kwetsbaar ons geloof verschil, 39 Gert Landman OWZ 202 pdfx
Schriftgezang bij Fil 2,5-11 Laat zo uw gezindheid zijn OWZ 210 Jan Pasveer Vespers 1
OWZ 210
x
De eersteling (naar Kolossenzen 1,12-20) Danken wij van harte onze Vader verschil 90 Jan Pasveer
Navolging (naar 1 Petrus 2,21-24) Wij geloven dat Christus onze Heer verschil, 54 Gert Landman OWZ 204 x
Het eerste teken Het eerste teken Jan Pasveer Vespers 3 x
Woorden over woorden De woorden bewegen wat dood is Jan Pasveer Vespers 4 x
Lied van Geloof, Hoop en Liefde Zeg wie zal zaaien de kiem van geloof Vespers 5
OWZ 231
Jan Pasveer Vespers 5
OWZ 231
x
Kom ons bevrijden, Een tafelgebed Vrede u allen verschil, 55vv Jan Pasveer Dienstboek Proeve 4, Liturgische Gezangen nr. 88, blz.650-658 x
Het goddelijk beklag(improperia) Mijn volk, wat heb Ik jou gedaan verschil 74v Gert Landman
Een dagzegging: In het licht Om de eerste dag van de rest van ons leven verschil 92 Gert Landman
Een lied voor Epifanie Abraham zond zijn zonen naar het Oosten verbonden, 174 Jan Pasveer/Psalm 87 Geneefse psalter OWZ 214 pdf
x
Gij die ons schiep en van ons houdt God, wij verdwalen op hellloze wegen (refr)Gij die ons schiep en van ons houdt OWZ 217 Jan Valkestijn OWZ 217 (242?) x
Dag der dagen (Een ander Dies Irae) Dag der dagen, als de tijden eersten, 36 I: Gert Landman
II: Fokke de Vries
I: OWZ 226
II: Zingend geloven 5, nr. 59, blz.78-79
I:
xII:pdf
x
Mogen de engelen (In Paradisum) Mogen de engelen, boden van licht eersten, 36 Gert Landman Zingend geloven 6, nr. 107, blz.158
Litanie I:
Voor de adventstijd (O-antifonen)
O wijsheid van oeroude tijden 1e editite:
eersten, 24v
2e editie: Lied van de week, 5e jaargang nr.1 sep 1990 (102), blz 414v
Jos Wildebeek (voor koor, gemeente en voorganger) x
Een litanie II: Onderweg Omwille van de harde verdrukkingen verschil, 33v Gert Landman Zingend geloven 6, nr. 92, blz.130-131
Een litanie III:
Onder het kruis
God van ons leven, open ons hart verschil, 78 Gert Landman Zingend geloven 6, nr. 91, blz.129
Litanie IV:
Met alle heiligen
Met Abel en Henoch, met Noach en de zijnen ongeautoriseerde versie, zowel omlijsting als muziek. Niet gebruiken [Dienstboek Proeve 4, Liturgische Gezangen nr. 136, blz.735-736] Gert Landman De pdf geeft de geautoriseerd versie pdf
x

ant= eerste regel van de antifoon/keervers
vespers = Vespers vieren, 1974:
verschil = Een verschil van dag en nacht, 1984
eersten = Wij zijn de eersten niet, 1985
verbonden = Verbonden voor het leven, 1988

OWZ = Oecumenisce Werkplaats Zaandam, gevolgd door het nummer in de map.

?? = componist onbekend, en onbekend of het op muziek gezet is