Voor 2004 (selectie)

Van de periode vóór 2004 is slechts een deel van de publicaties van Niek Schuman opgenomen.

De selectie bevat

De volledige lijst van publicaties voor 2004 is gepubliceerd in: Richard C. Vervoorn, ‘Bibliografie van N.A. Schuman’ in: Marcel Barnard, Gerben Heitinnk en Henk Leene (ed.), Letter en Feest. In gesprek met Niek Schuman over bijbel en liturgie, Zoetermeer 2004, 213-226.

 • De kogel geketst, Door vijftien gereformeerden, Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1966
 • als co-auteur met Aart Schippers en Joh. Verkuyl, Meegenomen voor de vrede. nadere verantwoording van het “Gereformeerd Vredesberaad”, Kampen: Kok, 1969
 • als co-auteur met Aart Schippers, Vrede gevraagd, Delft: Meinema, 1971
 • als co-auteur met: G.N. Lammens en Jan Pasveer: Vespers vieren. Beschouwingen over teksten en muziek van zes televisieuitzendingen, Kampen: Kok, 1974
 • Een reisverhaal, leesoefeningen in Lucas, ‘s-Gravenhage: Boekencentrum, 1981
 • Getuigen van tegenspraak, profetie uit de mond van Amos en Jesaja, Baarn: Ten Have, 1981
 • Deuteronomium, op weg naar het land Utopia, in de serie: Verklaring van een bijbelgedeelte, Kampen: Kok 1983
 • Een verschil van dag en nacht, Teksten uit de veertigdagentijd om het hele jaar te gebruiken, Delft: Meinema, 1984
 • Voortvarend en vierend, Stap voor stap door het boek Exodus, Delft: Meinema, 1985
 • met Hans Snoek redactie van: Geloven in Latijns Amerika. teksten, verslagen en overwegingen, Delft: Meinema 1985
 • Wij zijn de eersten niet. Teksten tussen hoop en vrees & een nieuwe getuigenkalender, Delft: Meinema 1988
 • Messiaans en menselijk. Notities bij de boeken van Samuël, Kampen: Kok, 1988
 • Verbonden voor het leven, Bijbeltheologische opstellen, afgewisseld met preken en personalia, Delft: Meinema, 1988
 • Micha, Verklaring van een bijbelgedeelte, Kampen: Kok 1989
 • Al deze woorden…, Over het evangelie naar Mattheüs, ’s Gravenhage: Meinema, 1991
 • Gelijk om gelijk. Verslag en balans van een discussie over goddelijke vergelding in het Oude Testament, academisch proefschrift, Amsterdam: VU Uitgeverij 1993
 • met Paul Oskamp redactie van: De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk, Zoetermeer: Meinema, 1998
 • ‘Vertrekpunten,’ in: P. Oskamp en N.A. Schuman (red): De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk, Zoetermeer: Meinema, 1998, 23-38.
 • ‘Vertakkingen,’ in: P. Oskamp en N.A. Schuman (red): De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk, Zoetermeer: Meinema, 1998, 39-51.
 • ‘Getijden,’ in: P. Oskamp en N.A. Schuman (red): De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk, Zoetermeer: Meinema, 1998, 128-143.
 • ‘Getuigen,’ in: P. Oskamp en N.A. Schuman (red): De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk, Zoetermeer: Meinema, 1998, 144-152.
 • ‘De Psalmen,’ in: P. Oskamp en N.A. Schuman (red): De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk, Zoetermeer: Meinema, 1998, 165-175.
 • ‘Een getuigenkalender,’ in: P. Oskamp en N.A. Schuman (red): De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk, Zoetermeer: Meinema, 1998, 450-453.
 • ‘Liturgie en Taal. Ook woorden hebben hun geheim’ voordracht op de Predikantenconferentie VPGKN op 6 oktober 1998.
 • ‘Openbaring 4 en 5. Een hemelse (paas?)liturgie’, in: B. Siertsema (red.) Visioen en visie. Het boek Openbaring – uitleg en viering, Kampen 1999, 49-59.
 • ‘Openbaring 7. Allerheiligen’, in: B. Siertsema (red.) Visioen en visie. Het boek Openbaring – uitleg en viering, Kampen 1999, 60-70.
 • ‘Vele stappen verder’ bij Werk in Uitvoering 2 – Psalmen in: Met Andere Woorden 19,4 (2000) 62-67
 • ‘De reformatorische avondmaalsviering’ in: A. Vernooij (red.), Liturgie en muzische taal. Het gezongen eucharistische gebed, Kampen 2000, 181-191
 • ‘Over het drempelgebed’, in: Eredienstvaardig 16 (2000) 11-13.
 • ‘Psalmen in de paaswake, Jeruzalem 381’ in: Gerben Westra (red.), Liturgisch Centrum. Taal in Schrift en Eredienst. Opstellen voor Dirk Monshouwer, Hilversum: NZV 2001, 146-155
 • ‘Psalm 91: tekst, context, en een diversiteit aan herlezingen’ in: Jaarboek voor liturgie-onderzoek 17 (2001), 237-255.
 • ‘Sporen en wissels. Rangeren met het Dienstboek’, verschenen in Kerk en Theologie 51 (2000) 336-344.
 • ‘Quelques relectures ancienne du Psaume 23,’ in: J.W. Dyk e.a. (eds.)Unless some one guide me … (Fs.K.A.Deurloo), Maastricht 2001, 181-191.
 • ‘Psalm 23 herlezen, gevierd en gevarieerd,’ in: G. Groenewoud e.a. (red.) Tegenwoordigheid van Geest. Opstellen over spiritualiteit en mensbeschouwing Fs. E.H. van Olst), Zoetermeer 2001, 259-277.
 • Met zeven psalmen op weg naar Pasen. Woord op Zondag uitzendingen van 17 februari t/m 31 maart 2002, Hilversum: NCRV, 2002
 • met Marcel Barnard redactie van: Nieuwe wegen in de liturgie. De weg van de liturgie – een vervolg, praktijk, Zoetermeer: Meinema, 2002
 • ‘Het gebedenboek van Jezus. Vroegchristelijke messianisering van de psalmen,’ in Interpretatie 10/1 (2002) 40-6.
 • Pastorale. Psalm 23 in bijbel en liturgie verwoord en verbeeld, Zoetermeer: Meinema, 2002
 • ‘Doctor theologiae, magister liturgiae. Laudatio’ in Alex van Heusden, Kees Kok en Colet van der Ven (red.) : Liedje dat ik niet kan laten. Verzamelde opstellen over de liederen van Huub Oosterhuis, Kampen: Gooi en Sticht, 2002, 11-26

2004

2005

2006

 • Liturgie als bron van verbeelding en vertrouwen, lezing in de jubileumcyclus van het Bavinck College op 2 februari 2006, Immanuelkerk, Overwinningsplein, Groningen
 • ‘Pelgrimage in de heilige Schrift’, in: Paul Post/Ko Schuurmans (red.), Op bedevaart in Nederland: Betekenis en toekomst van de regionale bedevaartsplaats, Kampen 2006, 21-29
 • ‘Liturgie als bron van verbeelding’, Eredienstvaardig 22 (2006) 4-6
 • ‘Houd mij (niet) vast’, Interpretatie 14 (2006) 4-6
 • ‘Opperzang(leer)meester David als Orfeus’, Interpretatie 14 (2006) 13-17
 • ‘Psalm 2 en het drievoudige psalterportaal’, Interpretatie 14 (2006) 19-21

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 • ‘Het drama van Job ten goede gekeerd’, in: D. Human/D. Veldsman (red.), Oor jou afdrukke. Met waardering vir Cas Vos se teologies-poëtiese bydrae, Pretoria 2012, 203-218
 • Mijn jaren van geloven. Voorgoed verleden, blijvend visioen, Zoetermeer, Medema 2012

2013

 • ‘Zin in kleur’, Toespraak bij de presentatie van Anne-Marie van der Wildt, Zin in kleur, op 1 juni 2013.
 • ‘Mafkezen en mussen: een introductie’, in: Karel Eykman, Een knipoog van U zou al helpen, Zoetermeer 2013, 9-11

2014

2015