Niek Schuman, Mijn jaren van geloven. Voorgoed verleden, blijvend visioenProf.dr. N.A. (Niek) Schuman (1936) is emeritus deeltijd hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen en bijzonder hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij voorheen ook als universitair docent Oude Testament werkzaam was.

Nieks nieuwe boek:

Mijn jaren van geloven
Voorgoed verleden, blijvend visioen

348 pagina’s | Paperback | Verschenen: november 2012 | ISBN: 9789021143095
Niek Schuman, schrijver en docent, beziet zijn leven in relatie tot de tijd waarin hij opgroeit. Zijn levensloop blijkt sterk verweven met jaren van grote verandering.
Onderduik in de oorlog, een kerkscheuring en een dood broertje – daar liggen de eerste vragen. Gedoe over ‘ons’ Indië, de watersnood, discussies over sprekende slangen en drijvende bijlen, schepping of evolutie. Dan volgt de oprichting van de Wereldraad van Kerken en de stichting van de staat Israël. Al deze zaken betekenden het eind van vanzelfsprekendheden en ze markeerden een nieuw begin in de jaren zestig/zeventig. Vrouwenemancipatie en bijbelse meerstemmigheid. Politiek engagement en nieuwe vormen van geloven. Wie van huis uit gereformeerd is, smeet in die tijdvaak de deur achter zich dicht. Zo is het Schuman niet vergaan. Hij overschreed kleine en grote grenzen en daar openden zich vergezichten. Dit boek beschrijft zijn levensroute met humor en relativering. De tekst eindigt met het uitzicht van hoop, die ‘zijn zoveelste kop opsteekt’ (Hanny Michaelis).

Referaat van Jan Greven bij de presentatie van dit boek op 16 november 2012

Referaat van Hans de Wit bij de presentatie van dit boek op 16 november 2012


 

Niek Schuman, Publicaties

 

Liederen