Hide Thumbs

Pinksteren 2012
Wij worden tijdens Pinksteren in vuur en vlam gezet.
Wij moeten het evangelie doorvertellen. Het Woord van God is een lopend vuur.

De rode bloemen en rode kaarsen symboliseert deze vuur.
De groen bladeren symboliseert hoop, groei en de toekomst.

One Comment on “Pinksteren: Tongen van vuur

  1. Mooi bloemstuk. Geeft weer de betekenis.
    Hartelijk gegroet, ik wens u zegen op uw bloemschik werk, Agnes.

Comments are closed.