Hide Thumbs

Kruis met witte bloemen. ‘Jezus, licht van de wereld’
De witte rozen – symbool van eenvoud en waardigheid.
Lelies – symbool van geestelijke reinheid, reinheid van lichaam en geest, onschuld.
Kruis – symbool van onze redder en bemiddelaar.