Ik geloof in God

Auteur: Richard C. Vervoorn

Ik geloof in God. Zijn macht en zijn grootheid gaan mijn begrip te boven.
Hij staat aan het begin van alles wat leeft, ja van alles wat is.
Van het kleinste onderdeel van een atoom tot de grootste en verste sterrennevels:

Hij heeft het alles gemaakt en houdt het in zijn hand.

Ik geloof in God. ‘God wordt beleden als Vader, Zoon en heilige Geest. God, het eeuwige licht, breekt in het prisma van de openbaring in drie kleuren en zo leren we God kennen als de Vader, de Zoon en de heilige Geest.’ <1>
Als Vader wil Hij ook mijn leven in zijn machtige hand houden.
Hij vergeeft mij, Hij draagt mij, Hij kent mij.
Uit liefde gaf Hij zijn Zoon, zijn enige, zijn geliefde.

Als Zoon, Jezus Christus wil Hij al mijn schuld en de straf voor mijn zonden dragen.
Daarom werd Hij geboren als een klein kind.
De Heilige Geest kwam op een bijzondere manier over de maagd Maria.
Zo werd God mens, vlees van ons vlees, bloed van ons bloed.
Hij bleef gehoorzaam tot de dood aan het kruis en droeg zo onze zonden.
Hij stierf en werd begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan uit de dood.
En op de veertigste dag ging Hij terug naar zijn Vader om alles voor onze komst bij de Vader gereed te maken.

Als Heilige Geest wil Hij in mij wonen.
Zo geeft Hij mij een nieuw leven. Hij leidt mij, Hij vervult mij, Hij bewaart mij
en doet mij verlangen naar de dag dat Jezus Christus terug zal keren.
Om recht te spreken over de levenden en de doden
en zijn eeuwig koninkrijk te vestigen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Ik geloof in één kerk, die onze Heer Jezus Christus roept.
‘Het zijn de mannen en vrouwen en kinderen uit alle geslacht en taal en tong die oog hebben gekregen voor Jezus Christus en geloof hechten aan wat de getuigen over hem hebben verkondigd. Ze lijken soms als los zand aan elkaar te hangen, maar de heilige Geest houdt hen bij elkaar.’ <2>
Eén doop verbindt ons die leven van de genade en de vergeving van onze zonden door Jezus Christus onze Heer.
Samen mogen we uitzien naar Gods toekomst.

Ook als ik sterven moet. Dan zal Hij mijn lichaam en mijn geest veilig stellen in zijn hand.
En ik mag opstaan in een volmaakt en eeuwig leven.
En zal God zien van aangezicht tot aangezicht.
Maranatha! Amen

<1> Arjan Plaisier, Overvloed en Overgave, 1.5. Didactiek

<2> Arjan Plaisier, Overvloed en Overgave, 1.4. Dramatiek