Ik geloof in God

Auteur: Richard C. Vervoorn

Ik geloof in God. Zijn macht en zijn grootheid gaan mijn begrip te boven.
Hij staat aan het begin van alles wat leeft, ja van alles wat is.
Van het kleinste elementaire deeltje tot de grootste en verste sterrenstelsels:
Hij heeft alles gemaakt en houdt het in zijn hand.

Hij doet zich kennen als de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Als Vader wil Hij ook mijn leven in zijn machtige hand houden.
Hij vergeeft mij, Hij draagt mij, Hij kent mij.
Uit liefde gaf Hij zijn Zoon, zijn enige, zijn geliefde.

Als Zoon, Jezus Christus heeft Hij al mijn schuld en de straf voor mijn zonden gedragen.
Daarom werd Hij geboren als een klein kind.
De Heilige Geest kwam op een bijzondere manier over de maagd Maria.
Zo werd God mens: vlees van ons vlees, bloed van ons bloed.
Hij bleef gehoorzaam tot de dood aan het kruis en bevrijdde ons van zonde, duivel en dood.
Hij stierf en werd begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan uit de dood.
En veertig dagen later ging Hij terug naar zijn Vader om alles voor onze komst bij de Vader gereed te maken.

Als Heilige Geest wil Hij in mij wonen.
Zo geeft Hij mij een nieuw leven. Hij leidt mij, Hij vervult mij, Hij bewaart mij
en doet mij verlangen naar de dag dat Jezus Christus terug zal keren.
Om recht te spreken over de levenden en de doden
en zijn eeuwig koninkrijk te vestigen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Ik geloof in één kerk, die onze Heer Jezus Christus roept.
mannen en vrouwen en kinderen uit alle landen en volken, van elke stam en taal,
die geloof hechten aan wat de bijbel zegt over Jezus Christus
en in Hem hun houvast vinden, in leven en in sterven.
We lijken soms als los zand aan elkaar te hangen, maar de heilige Geest houdt ons bij elkaar.
Eén doop verbindt ons die leven van de genade en de vergeving van onze zonden door Jezus Christus onze Heer.
Samen mogen we uitzien naar Gods toekomst.

Ook als ik sterven moet. Dan zal Hij mijn lichaam en mijn geest veilig stellen in zijn hand.
En ik mag opstaan in een volmaakt en eeuwig leven.
En zal God zien van aangezicht tot aangezicht.
Maranatha!

(bijgewerkt 23 maart 2021)