Herleven voor zijn aangezicht

Advent IV 2011

 

 1. God kiest de aarde tot zijn bruid.
  Zij schittert, ziet er stralend uit,
  omdat met liefde wordt bekroond
  waar liefde woont.
 2. Ook dit hoort bij de oude droom:
  onder een volle vijgenboom
  schenk ik in vrolijk samenzijn
  mijn beste wijn.
 3. Waar is dat land, die stad van goud?
  Waar wij, voorgoed met God vertrouwd,
  herleven voor zijn aangezicht
  in ’t volle licht.

Het lied van Sytze de Vries “Een stem breekt uit in de woestijn” met motieven uit de Jesajaprofetieën is onze leidraad in deze Advents/Kersttijd. Elke zondag kies ik een frase waarover ik preek.

Voor Advent 4 is dat “Herleven voor zijn aangezicht”. Het bijbehorende bijbelgedeelte is Jesaja 54

Bij het aansteken van de adventskaars: Openbaring 21,9-11.21-25