Gelukkig wie dit voorleest

Gelukkig is wie dit voorleest,
en gelukkig zijn zij die deze profetie horen
en zich houden aan wat hier gezegd wordt.
Want de tijd is nabij.

Openbaring 1:3

Bijbellezen

Op de rouwbrief van Corry H. staat de tekst uit Openbaring 14,13, de tweede van de zeven “Zaligsprekingen” uit het boek Openbaring. Aan het graf hebben we ze alle zeven gelezen. Er zit een verband tussen deze woorden beginnend met “Gelukkig ….” Als sleuteltekst zijn we begonnen met het lezen van Openbaring 7,13. Sommige zaligsprekingen hebben het over kleren aanhouden en kleren wassen, en hoe zou je dat begrijpen als je niet weet waar het dan over gaat. Die zeven zaligsprekingen beginnen met de tekst hierboven uit Openbaring 1. Ik betrek deze tekst niet alleen op het boek Openbaring, maar zie het boek Openbaring in dit geval als “pars pro toto”, het deel dat staat voor het geheel van de Bijbel. Hoe belangrijk is het niet dat je uit de Bijbel leest, er naar hoort en je houdt aan wat er gezegd wordt. Deze tekst geeft aan het bijbellezen ook een urgentie mee: “Want de tijd is nabij.” Dat slaat op twee belangrijke dingen in ons leven. Ten eerste dat waar het over gaat in de Bijbel zich voltrekt én sneller dan je denkt, maar ten tweede ook dat je eigen leven zich sneller voltrekt dan je denkt. Nu, dat laatste hebben we vaak wel in de gaten. We hebben het naar ons gevoel steeds drukker en er komt zoveel op ons af. Er is zoveel dat om onze aandacht schreeuwt dat we tijd te kort hebben. Te weinig tijd om  bijbel te lezen, lijkt het wel. Want het verbazingwekkende is dat ik steeds meer gemeenteleden zie en hoor, die steeds minder bijbelkennis hebben en steeds minder ruimte nemen om de Bijbel te openen. Aan de ene kant begrijpelijk, gezien de enorme hoeveelheid dingen die op ons afkomen, maar aan de andere kant onverstandig, gezien de urgentie die uit de tekst spreekt. Bill Hybels schreef een boekje onder de titel Te druk om niet te bidden maar dat geldt ook voor bijbellezen. Lieve gemeenteleden, maak er ruimte voor vrij. Ook als je als kring bij elkaar komt, of gezamenlijk de maaltijd gebruik. Doe het dan voor je gaat bidden vóór de maaltijd en niet denken dat je het na de maaltijd gaat doen, dan schiet bijbellezen er vaak bij in. Als je met je kinderen uit de kinderbijbel leest, lees dan ook voor jezelf uit de bijbel. Het beste is hard op. Persoonlijk of met elkaar, het is zo belangrijk dat het Woord van God gehoord wordt in ons leven en zijn doorwerking krijgt. De eerste gelijkenis die Jezus vertelt is die van de Zaaier, die zijn woord zaait, het Woord dat leven heeft in zichzelf en vrucht draagt – al gelang naar de grond waarin het valt. ‘Wie oren heeft om te horen, laat hij of zij horen!’

De Bijbel Tapes

Gelukkig is wie dit voorleest, zegt de tekst. Ik moet gelijk denken aan het project “De Bijbel Tapes”. Een project waarin de complete Bijbel wordt voorgelezen door topacteurs. De VSB doet mee omdat ze het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk Nederlanders kennis maken met het culturele erfgoed van Nederland. Onbedoeld zou het neveneffect kunnen zijn dat het ook voor evangelisatie-doeleinden gebruikt kan worden. Maar ik denk dat het zeker ook christenen kan stimuleren om meer kennis te nemen van de bronnen van ons geloof. Nog nooit heb je de Bijbel zo goed horen voorlezen, zo indringend en zo actueel. Je kan de CD’s beluisteren thuis, in je auto, op je iPod, op vakantie. Het zou goed kunnen helpen om weer op een nieuwe manier het bijbellezen (want je kan ook meelezen, de tekst van de NBV wordt letterlijk gevolgd) een nieuwe impuls te geven. Ja, het kost natuurlijk wel wat, zo’n aflevering van De Bijbel Tapes, maar als het nu ons helpt om zo vernieuwend de bijbeltekst te horen en te beleven, als een hoorspel of audiofilm, zoals de regisseur Peter te Nuyl het noemt.

Met of zonder De Bijbel Tapes, laten we ons zelf voornemen om het bijbellezen meer serieus te nemen in ons dagelijks leven.  Gelukkig ben je als het bijbellezen, het horen van het Woord, het voorlezen, een plek in ons leven krijgt die helpt ons te houden aan wat er gezegd wordt.

Ds Richard C. Vervoorn, Kerkblad van de NGK Maastricht, oktober 2012

Sleuteltekst voor de zeven zaligsprekingen in het boek Openbaring (Apocalyps)

Openbaring 7
13 Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’

Zeven zaligsprekingen uit Openbaring in de NBV

Openbaring 1,3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.

Openbaring 14,13 Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.

Openbaring 16,15 Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen.

Openbaring 19,9 Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”

Openbaring 20,6 Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.

Openbaring 22,7 Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.

Openbaring 22,14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.

One thought on “Gelukkig wie dit voorleest

  1. agnes

    Nooit geweten dat er in openbaring ook nog zaligsprekingen waren!
    En goed dat er de Bijbel Tapes zijn.
    Veel zegen op uw werk, Agnes.