Doopdienst, NGK Eindhoven, 29 januari 2012

Dopen doe je met water. Het water heeft daarin een symbolische betekenis. Die betekenis is duidelijk anders dan in de teksten van de schriftlezingen.

Schriftlezingen:

1e schriftlezing: Jesaja 44,1-3

  1. Nu dan, luister, Jakob, mijn dienaar, Israël, dat ik heb uitgekozen:
  2. Dit zegt de HEER, die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd,
    en die je terzijde staat: Wees niet bang, mijn dienaar Jakob, Jesurun, die ik heb uitgekozen.
  3. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land.
    Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.

2e schriftlezing: Johannes 7 37

Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’
39 Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven

3e schriftlezing: Openbaring 21,5-7

5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.

Wat spreekt je aan deze teksten?
Zijn ze bemoedigend? of vertroostend? Of hoe ervaar je ze?
Onder welke omstandigheden spreken ze aan?

Tags: