Auteurs: Saskia Tichelaar en Richard Vervoorn

‘Waarom zou je bidden? God weet toch al wat je nodig hebt?’  vroeg Richard in ons gespreksgroepje op de Alpha. Het was de vijfde bijeenkomst en de vrouw die de eerste bijeenkomst verteld had dat ze meer van het geloof wilde weten; – ze had ervaren dat haar vriendin zo ten positieve veranderd was toen zij tot geloof kwam –, antwoordde nu op deze vraag: ‘Het gaat om een relatie.’ Met volle ernst, maar ook met een opgewekt gezicht gaf ze het antwoord. Hoewel ze op dat moment zichzelf nog niet als gelovig zag, was het duidelijk dat ze met haar hart antwoordde. Voor ons was het al vanaf week één overduidelijk, ook al was ze daar zelf aan het begin nog niet zo zeker van. Gods Geest is aan het werk in deze vrouw en Hij gaat ermee verder. Inmiddels zijn we verder in de Alpha Cursus en kan ze ook zelf met vreugde constateren dat ze gelooft. Het is prachtig om te zien dat dit ook voor een ‘grote schoonmaak’ in haar leven zorgt: de boeken over reiki en andere dubieuze dingen gaan de deur uit, en ze merkt dat haar taalgebruik is veranderd, vloeken verandert in zegenen, dubbelzinnige grappen blijven achterwege. Maar bovenal is er liefde. Liefde voor God bovenal. ‘Dank u, Heer, dat ik zoveel van u houdt.’ Maar ook liefde en warmte voor mensen om haar heen, en dankbaarheid voor alle ontmoetingen op de Alpha-cursus.

Wat leren wij als teamleiders veel van zo iemand. God kan krachtig in het leven van mensen werken, zodanig dat ze tot hun verbazing merken dat er als vanzelf dingen veranderen! Deze vrouw zag in haar eigen leven waar Paulus over schrijft in Galaten 5: de verandering van ‘leven naar eigen begeerte’ naar ‘vrucht van de Geest’. Wellicht kende deze vrouw deze tekst nog niet, maar het is voor ons als leiders overduidelijk dat waar Paulus over schrijft we voor onze eigen ogen zien gebeuren!  Het is gewoon prachtig om te zien en te horen en het bemoedigt ons enorm.

Maar bovenal leren we dat het in het geloof gaat om liefhebben. ‘U zult de Heer, uw God, lief hebben, met heel uw hart en heel uw verstand, met heel uw ziel en heel uw kracht.’ Daar gaat het om en blijkbaar kan iemand die daar op deze manier niet mee vertrouwd was, heel snel doorhebben dat het hierom gaat. Het raakte mij, Saskia, diep toen ze in de groep vertelde dat ze een bijzondere ervaring had gehad. Ze was er, door Gods kracht, toe gekomen om de mensen die haar in het verleden diep hadden gekwetst, te vergeven. De eerste keer dat ik met haar gesproken had, nog lang voor de Alpha-cursus, merkte ik al hoeveel haat en pijn er in haar hart was door wat anderen haar in het verleden hadden aan gedaan. Het was duidelijk voor me dat alleen vergeving haar werkelijk vrij zou maken, maar het was veel te vroeg om dit van haar te vragen. Maar nu na een tijdje is ze hier dankzij Gods genade toe gekomen en getuigt ze ervan dat er een grote last van haar schouders is gevallen en dat ze werkelijk vrij is. Wij staan erbij en kijken ernaar, God doet het werk!

Het is bijzonder dat we als team kunnen zeggen dat we allemaal bemoedigd worden door de Alpha-cursus en dat we er energie uit ontvangen. Als team met mensen uit de Baptistengemeente, de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk ervaren we het als een rijke zegen dat we dit mogen doen en dat God dit zo wil gebruiken. Het is ook zegen dat we dit als kerken samen mogen doen, een ieder draagt zijn steentje bij, door middel van gebed, door het koken van een maaltijd, of als één van de teamleden, we zijn hier heel dankbaar voor!

We gunnen het een ieder binnen en buiten de gemeente, om zo opgebouwd te worden. Misschien is het geloof bij u toch niet meer zo sprankelend als het geweest is, of moet u bekennen dat  u de veranderingen die ik hier boven noem niet kent, of u kent het wel, maar heeft een kennis of een vriend voor wie dit een geweldige kans zou zijn. Wij kunnen u van harte een deelname aan de Alpha-cursus aanbevelen! In het nieuwe jaar hopen we weer te starten met een nieuwe groep. Het is goed is als we daar met en voor elkaar voor bidden, dat we manieren mogen vinden om te investeren in onze geloofsopbouw, in de gemeente en in die van onze ongelovige vrienden/kennissen. Het gaat hier om levensbelang!

Als we toch aan het bidden zijn. Bid dan dat het team versterkt mag worden uit onze drie kerken en dat we ook een goed vervolg mogen vinden op deze cursus. Wie Alpha zegt moet ook Beta zeggen. Dat kan zijn de “Emmaüs Cursus” of “Christianity Explored”, om twee voorbeelden te noemen. Bid om wijsheid en dat God in harten van mensen werkt om hier aan deel te nemen en om zich voor dit vervolg in te zetten. Maar vergeet vooral niet te danken. Dank dat we nu al voor de tweede keer in 2011 een Alpha-cursus mogen hebben, die goed bezocht wordt, waar het gezellig is, maar ook waar het diep gaat. Dank dat God het zegent en de levens van mensen verandert.

Saskia Tichelaar is kerkelijk werker in de Baptistengemeente Maastricht

Richard C. Vervoorn is predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk Maastricht

De Alpha-Cursus wordt gegeven samen met de  Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Maastricht

 

Tevens gepubliceerd in: Kerkblad van de Nederlands Gereformeerde Kerk Maastricht, november 2011, pag. 3-5
Mededelingenblad van de Baptistengemeente Maastricht, november 2011, 9e jaargang nr. 10, pag. 2

 

Tags: , ,