Zondag 29 april 2012, 9:30 uur NGK Eindhoven, 18:30 uur NGK Breukelen.

VAN PREEK NAAR PRAKTIJK

Wat hebben de ‘zondagse prediking’ en de dagelijkse praktijk met elkaar te maken? Niet veel, naar het gevoel van verschillende kerkgangers. De preek is niet praktisch genoeg of biedt te weinig handvatten om het geloof in de praktijk te brengen. We vinden het sowieso moeilijk om ons geloof en ons dagelijks leven te verenigen. Deze preek gaat over die kloof. Daarbij is het goed te weten waar onze moeiten liggen. Hoe komt het dat het ons zo slecht lukt? Is dat iets van de afgelopen tijd – bijvoorbeeld de naoorlogse tijd? Hoe combineer je bijvoorbeeld sport en je geloof? Of je werk? Je winkelen?

Maar misschien zijn er mensen die er helemaal geen moeite mee hebben en kunnen ze de ander helpen op die weg. Daar ben je tenslotte gemeente voor.

Als u mijn email weet mag u daar ook reageren, of u vragen meenemen naar de dienst, maar u kunt ook hieronder reageren. Hebben anderen dan ook wat aan.

De schriftlezing is Handelingen 2,36-47. Een wat willekeurig begin, aan het slot van de verkondiging van Petrus. Petrus verkondigt het evangelie van kruis en opstanding.

En dan lezen we in vers 41: “Degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen…..” en in vers 44 “Allen die het geloof hadden aanvaard… ” en dan volgt er hoe men het geloof in de praktijk bracht. Wij kunnen dat lezen, erover spreken in de dienst en dan …? Hoe gaan we die woorden toepassen in ons eigen leven.

Tags: ,